Petőfi

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.45-15.15
pénteken: 7.45-13.00

ebédfizetési napokon:
7.00-10.00 és 15.00-17.00

Polyák Edit
+36 20/260-28-26

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul ekreta

Tanév helyi rendje

2020/2021

A tanév szorgalmi idejének kezdő és záró napja, a téli és a tavaszi szünet időpontja, valamint az első félév befejezése és a félévi bizonyítványosztás időpontja megegyezik Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendeletében meghatározottakkal.
 
Ennek megfelelően:
A tanév         első tanítási napja            2020. szeptember 1.               /kedd/
                     utolsó tanítási napja         2021. június 15.                     /kedd/
 
Az első félév befejezése:                      2021. január 22.                     /péntek/
                     a szülők értesítése:          2021. január 29.                     /péntek/
 
Őszi szünet:                                         
          előtti utolsó tanítási nap:             2020. október 22.                   /csütörtök/
          utáni első tanítási nap:                2020. november 2.                 /hétfő/
 
Téli szünet                                             
          előtti utolsó tanítási nap:             2020. december 18.                /péntek/
          utáni első tanítási nap:                2021. január 4.                       /hétfő/
 
A tavaszi szünet                                  
          előtti utolsó tanítási nap:             2021. március 31.                   /szerda/
          utáni első tanítási nap:                2021. április 7.                       /szerda/
 
A tanítási napok száma: 179

A tanév helyi rendjének intézményi sajátosságai                                           
A 27/2020. (VIII.11.)  EMMI rendelet alapján a nevelőtestület pedagógiai célokra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy felhasználásáról a diákönkormányzat dönthet, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
A nevelőtestület döntése alapján hat tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint használunk fel:
  • A hétvégékhez, ünnepekhez kapcsoljuk ezeket az alkalmakat, hogy a szülőknek megkönnyítsük gyermekeik elhelyezését.
  • Napközis felügyeletet igény szerint e napokon is biztosítunk.
 
A tanítás nélküli munkanapok programjának és időpontjának ütemezése:
  1. Nevelőtestületi értekezlet                                                2020. dec.12.       szombat
  2. Nevelőtestületi értekezlet                                                2021. márc. 16.   kedd
  3. Tantestületi kirándulás                                                  2021. márc. 31.   szerda
  4. A diákönkormányzat napja  -  sportnap                         2021. ápr. 30.      péntek
  5. Pályaorientációs nap                                                     2021. jún. 11.       péntek
  6. Nevelőtestületi értekezlet                                                2021. jún. 15.       kedd
 
A 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet alapján az iskola a rendeletben meghatározott szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, ha heti pihenőnapon tartott tanítási nappal megteremti az ehhez szükséges feltételeket.
Intézményünkben a munkatervben szereplő hagyományos – a tanulók és a szülők által is igényelt – rendezvényünkre, közösségépítő tevékenységünkre fordítjuk e napokat, amely az eddigi gyakorlatunk szerint csak szombati napokon tervezhetők, illetve óvódásoknak és szüleiknek szóló programot szervezünk.
 
Szombati tanítási napjaink és azok kiváltása:
       2021. jan. 23.       Iskolabemutató a leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek         2021. márc. 17. szerda
       2021. márc. 27.   Petőfi Gála                                                                                         2021. ápr. 7.      szerda
 
Az iskolai énekkar foglalkozásainak időpontja:          minden héten szerdán 7-8. óra
Iskolánkban az utolsó tanítási nap:                              2021. jún.14.               hétfő
  /Ballagási próba, utána felsős osztályozó értekezlet)
A ballagás és a tanévzáró ünnepély időpontja:           2021. jún. 19.              szombat
 
Intézményünkből a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben Papp-Jóljárt Gyöngyi és Bordásné Mundrucz Csilla vesz részt. Mindkettőjüknek az erre a tevekénységre biztosított napja minden héten a csütörtök.