Petőfi
Üdvözöljük Beiskolázási információk Tanítók Szülői értekezlet

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.45-15.15
pénteken: 7.45-13.00

ebédfizetési napokon:
7.00-10.00 és 15.00-17.00

Kiss Renáta
+36 20/260-28-26

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul ekreta

Tanév helyi rendje

2021/2022

A tanév szorgalmi idejének kezdő és záró napja, a téli és a tavaszi szünet időpontja, valamint az első félév befejezése és a félévi bizonyítványosztás időpontja megegyezik Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendeletében meghatározottakkal.
 
Ennek megfelelően:
A tanév         első tanítási napja            2021. szeptember 1.              /szerda/
                     utolsó tanítási napja         2022. június 15.                     /szerda/
 
Az első félév befejezése:                      2022. január 21.                     /péntek/
                     a szülők értesítése:          2021. január 28.                    /péntek/
 
Őszi szünet:                                         
          előtti utolsó tanítási nap:             2021. október 22.                   /péntek/
          utáni első tanítási nap:                2022. november 2.                 /kedd/
 
Téli szünet                                             
          előtti utolsó tanítási nap:             2021. december 21.                /kedd/
          utáni első tanítási nap:                2022. január 3.                       /hétfő/
 
A tavaszi szünet                                  
          előtti utolsó tanítási nap:             2022. április 13.                    /szerda/
          utáni első tanítási nap:                2022. április 20.                    /szerda/
 
A tanítási napok száma: 181

A tanév helyi rendjének intézményi sajátosságai                                           
A 20/2021. (VI.8.)  EMMI rendelet alapján a nevelőtestület pedagógiai célokra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy felhasználásáról a diákönkormányzat dönthet, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
A nevelőtestület döntése alapján hat tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint használunk fel:
  • A hétvégékhez, ünnepekhez kapcsoljuk ezeket az alkalmakat, hogy a szülőknek megkönnyítsük gyermekeik elhelyezését.
  • Napközis felügyeletet igény szerint e napokon is biztosítunk.
 
A tanítás nélküli munkanapok programjának és időpontjának ütemezése:
  1. Nevelőtestületi értekezlet                                                2022. jan. 4.         kedd
  2. Nevelőtestületi értekezlet                                                2022. márc. 16.    szerda
  3. Tantestületi kirándulás                                                    2022. majus 20.   péntek
  4. A diákönkormányzat napja  -  sportnap                          2022. ápr. 29.      péntek
  5. Pályaorientációs nap                                                       2022. jún. 13.     hétfő
  6. Nevelőtestületi értekezlet                                                2022. jún. 15.     kedd
 
A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet alapján az iskola a rendeletben meghatározott szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, ha heti pihenőnapon tartott tanítási nappal megteremti az ehhez szükséges feltételeket.
Intézményünkben a munkatervben szereplő hagyományos – a tanulók és a szülők által is igényelt – rendezvényünkre, közösségépítő tevékenységünkre fordítjuk e napokat, amely az eddigi gyakorlatunk szerint csak szombati napokon tervezhetők, illetve óvódásoknak és szüleiknek szóló programot szervezünk.
 
Szombati tanítási napjaink és azok kiváltása:
       2022. jan. 29.       Iskolabemutató a leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek         2022. jan. 3. hétfő
       2022. ápr. 9.        Petőfi Gála                                                                                     2022. ápr. 20. szerda
 
Az iskolai énekkar foglalkozásainak időpontja:          minden héten szerdán 7-8. óra
Iskolánkban az utolsó tanítási nap:                            2022. jún.14.               kedd
A ballagás és a tanévzáró ünnepély időpontja:         2022. jún. 18.              szombat
 
Intézményünkből a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben Papp-Jóljárt Gyöngyi és Bordásné Mundrucz Csilla vesz részt. Mindkettőjüknek az erre a tevekénységre biztosított napja minden héten a csütörtök.