Petőfi
Üdvözöljük

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul ekreta

Beiskolázási információk

 • Aktuális

  Kedves Szülők!

   
  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. június 21-én szerdán 16,30 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk a 2017/2018-as tanév első osztályosainak szülei számára.

  Helyszín: Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola – Békéscsaba, Petőfi u. 1.

  Az értekezlet részleteiről levélben is tájékoztatjuk Önöket. Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
   

 • Elsős tanítók bemutatkozása
  • Bálint Zoltánné

                                     Bálint Zoltánné
    
     Bálint Zoltánné vagyok, a tanítványaim Editke néninek szólítanak, olykor véletlen anyának. Békéscsabán, a Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskolán szereztem képesítést.
     Friss diplomásként 1991-ben, az akkori 9-es iskolában kezdtem dolgozni. Széplaky Endréné az intézmény igazgatója bízott bennem és ő adta meg a lehetőséget számomra, hogy szinte pályakezdőként a 6 évesek között bizonyíthassak. Az úton, melyen segített elindulni, immár 25 éve haladok előre. Kezdetben sokáig elsős és másodikos diákokkal foglalkoztam, majd később megismertem a harmadikos és negyedikes korosztályt is.
     A főiskolán ugyan matematika szakkollégiumot végeztem, kezdetben mégis –ahogy abban az időben szokás volt-, minden tantárgyat tanítottam.  Közel áll a főtantárgyak közül a szívemhez a magyar is, de évek óta matematikát, angolt, rajzot, testnevelést és erkölcstant tanítok.
     Papp Gyöngyi hívó szavára 8 évvel ezelőtt mondtam boldogan igent. A váltás az életemben a legmegfelelőbb időben történt. Az új intézményt, kollektívát nem volt feladat megszoknom, hazajöttem. Hatalmas lehetőségnek tartom, hogy nálunk, a Békéscsabai Petőfi Utcai Iskolában nagyfelmenő rendszer szerint dolgozhatunk, így az óvodából ballagó gyermekekkel 4 éven keresztül alkothatunk egy csapatot. Ebben a folyamatban 8. éve párom Hegedűsné Czanik Anita, akivel közösen azon dolgozunk, hogy minden ránk bízott gyermek szeretetteljes légkörben töltse el a napi nyolc óráját, hiszen: „Másokban a szeretet melegét kelteni csak a bennünk lévő szeretet melege által lehet.” (Charles Haddon Spurgeon)
     Férjemmel két gyermekünket neveljük. Munkám során igyekszem nem elfelejteni, milyen is volt, amikor még ők is kicsik voltak. Az alapokat ebben az iskolában kapták, ma már a lányunk a Szegedi Tudományegyetem másodéves hallgatója, a fiunk pedig az Andrássy Gimnázium 11-es tanulója.
   Szabadidőmben a folyamatos önképzés mellett „lelket töltve lélek öltök”, azaz foltvarrással foglalkozom, szeretek olvasni, zenét hallgatni és családommal, barátokkal kirándulni. Bár jelenleg még szoros szimbiózisban élek jelenlegi negyedikes tanítványaimmal, az igazat megvallva már izgatottan várom a leendő elsősöket is.

  • Bereczkiné Bujdosó Anita

   Bereczkiné Bujdosó Anita
    
     Nagyon örülök, hogy a személyes találkozás után a közösségi oldalon is találkozhatunk. Hadd mutatkozzam be.  Bereczkiné Bujdosó Anita vagyok. Medgyesegyházán élek családommal egy 4 éves fiú és egy 10 éves lány büszke anyukájaként. 
   Tanítói képesítésemet a Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképzőben szereztem meg, tanári végzettségemet, pedig a Juhász Gyula Tanárképző főiskolán magyar irodalom és nyelvtan szakos tanárként.
     Szakmai pályafutásomat Medgyesegyházán az általános iskolában kezdtem meg. Kezdetben magyar szakos tanárként, majd tanítóként szereztem tapasztalatokat. Szerencsés helyzetben vagyok azért, mert felsős tapasztalataim alapján tudom azt, hogy mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni az alsó tagozatos magyartanítás során. S így céltudatosan tudom fejleszteni a különböző területeket, melyek igazodnak majd a felső tagozat követelményeihez.  Ebben az évben részesültem abban a szerencsében, hogy a Petőfi Utcai Általános Iskola tanítója lehettem. 10 éves kislányomat is ebbe az intézménybe írattam be. Tantárgyaim, melyeket jelenleg tanítok: magyar nyelv és irodalom, ének, rajz, technika. 
     Mindennapi munkám során fontosnak tartom a játékot, a kreativitást, a feszültségmentes légkört, amely számomra alapvető feltétele a személyiség kibontakozásának.
     Köszönöm az érdeklődést. Találkozzunk a következő rendezvényeinken is.

  • Hegedűs Józsefné

   Hegedűs Józsefné
    
    Hegedűs Józsefné vagyok. A Debreceni Tanítóképző Főiskola ének-könyvtár szakkollégiumán szereztem tanítói képesítést. Közoktatás-vezetői, valamint pedagógia szakos tanári végzettséggel is rendelkezem, de mindig is az alsó tagozatos osztályterem jelentette számomra azt a közeget, ahol igazán otthon érzem magam.
     Előző – egyben első – munkahelyem, szülőfalum iskolája volt. Ott – egykori tanítóim szárnyai alatt lettem egyre tapasztaltabb pedagógus. Legfőbb, legőszintébb és legszigorúbb mesterem Anyukám volt.  A telekgerendási iskolában minden tantárgyat tanítottam, többnyire első-második osztályban, ének-zenét általában magasabb óraszámban és felsőbb évfolyamon is.
     A gyermeklétszám erőteljes csökkenése megpecsételte a kistelepülések iskoláinak sorsát. Ezért 2010. szeptember elsején boldogan kezdtem az új tanévet elsőseimmel magam is az új iskolámban, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában, ahol végre újra sok gyereket taníthattam! Azóta is élvezem a tantárgycsoportos oktatás előnyeit, és azt, hogy elsőtől negyedikig egy tanítópáros nevelheti-oktathatja a kisgyerekeket, a délutánokat is együtt töltve velük.
   Jelenlegi osztályomban matematikát, testnevelést, technikát és ének-zenét tanítok. Úgy gondolom, hogy a mai gyerekeket akkor fejleszthetjük legoptimálisabban, ha az ismeretek átadása aktív közreműködésükkel, és sok-sok tevékenységgel kísérve, játékosan történik.
     Hiszem, hogy értelmük formálása mellett – a mai, felgyorsult világban – nagyon fontos a kisgyermekek érzelmi nevelése. Megítélésem szerint ez a család és az iskola közös feladata. Ennek egyik lehetősége a zenei nevelés, ami nekem szívügyem.  Az éneklésnek és a zenének kiemelt szerepe van a rám bízott gyerekek iskolai életében. Ehhez kapcsolódóan a népszokások, hagyományok megismerését is igyekszem becsempészni minél több tanítási órába.
     Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a tanterem, ahol napjaink nagyobb részét töltjük, tiszta, rendezett, barátságos legyen, alkalmazkodjon a gyerekcsoport érdeklődéséhez. Így válhat az iskola valóban a második otthonunkká! Így lehet az osztályunk egy nagy család!
  • Hegedűsné Czanik Anita

   Hegedűsné Czanik Anita
    
     Hegedűsné Czanik Anita vagyok. 1996-ban szereztem tanítói diplomát Békéscsabán. Intézményünkkel igen régi a kapcsolatom, hiszen már főiskolai hallgatóként itt töltöttem gyakorlati éveimet, 1996 szeptemberétől pedig az iskola tanítója vagyok. Mindkét gyermekemet ebbe az iskolába írattam be annak idején. Fiam már a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium 10. osztályos diákja. Lányom intézményünk 7. évfolyamos tanulója.
     Kolléganőmmel, Bálint Zoltánnéval nyolc éve dolgozunk párban közös értékrend szerint, jól együttműködve. Jelenlegi osztályomban a magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének és technika tantárgyakat tanítom. Fontosnak tartom, hogy minden gyermek a saját képességeihez mérten a lehető legjobban fejlődjön. Nagy hangsúlyt fektetek az olvasóvá nevelésre, a könyvek és a magyar nyelv megszerettetésére. Arra törekszem, hogy a gyerekek nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben jól érezzék magukat, és ezáltal szívesen járjanak iskolába.
   Tanítványaimmal lelkesen készülünk a versmondó, mesemondó és tanulmányi versenyekre. Szép sikereket értünk el az előző tanévekben városi, megyei és országos szinten is.
    Kedves terület számomra a kézműveskedés. Évek óta vezetek szakkört, melyen a gyerekek szívesen alkotnak hétről hétre. Ezek a foglalkozások jó alkalmat nyújtanak a kreativitás, a kézügyesség fejlesztésére és a hangulatos, kötetlenebb formájú alkotásra. Jó érzéssel tölt el ilyenkor, hogy lehetőségem van más oldalról is megismerni tanítványaim személyiségét.
     Mostani negyedikes csapatunkkal szoros, bensőséges kapcsolatot sikerült kialakítani, ám kíváncsian és szeretettel várom a jövő elsőseit.
    

  • Dr. Leszkóné Végh Zsuzsanna

   Dr. Leszkóné Végh Zsuzsanna
    
     Dr. Leszkóné Végh Zsuzsanna vagyok. A tanítóképző főiskolát Debrecenben végeztem. Később pedagógia előadói szakot szereztem a Szegedi József Attila Tudományegyetemen.
     Pályámat a Békéscsabai 2. számú Általános Iskolában kezdtem. Kisfelmenő rendszerben első, második osztályosoknak minden tantárgyat tanítottam. Majd a Kőrösi Csoma Tanítóképző Főiskolán matematika és természetismeret tantárgypedagógiát (módszertan) oktattam a leendő tanítóknak. Több kollégám is tanítványom volt.
     Közben megszületett három fiúgyermekem, akikkel sok időt töltöttem otthon. A tanítóképzés Szarvasra történő áthelyezésekor úgy döntöttem visszatérek eredeti hivatásomhoz, a kicsik tanításához. A Petőfi Utcai Általános Iskolában negyedik éve dolgozom. A 4. a. osztály osztályfőnöke vagyok. Matematika, környezetismeret, testnevelés és erkölcstan tantárgyakat tanítom. Mindhárom gyermekem az iskola tanulója volt. A legidősebb Budapesten gépészmérnök hallgató, a középső gimnazista, a legkisebb pedig még itt tanul. Békéscsabai vagyok, jelenleg is itt élünk férjemmel, akivel együtt neveljük gyermekeinket.
     Gyermekkorom óta tanítónő szerettem volna lenni. Nagyon szeretem a gyerekeket. Mindig lenyűgöz a sok csillogó, érdeklődő szempár, ami rám szegeződik. Nagy kihívásnak tartom, hogy minden rám bízott gyereket megtanítsak a lehető legtöbbre.   Meggyőződésem, hogy minden ember különböző, de mindenkiben meg lehet találni, amiben a legjobb. Ezt ki kell emelni, s az ebben szerzett sikerélmények segítségével a nehezebb területek hatékonyabban fejleszthetők. Nyitott vagyok a tanítványaim problémáira. Óráimon és a gyerekekkel töltött időben nyugodt, szeretetteljes, őszinte, és vidám légkört igyekszem teremteni.