Petőfi
Üdvözöljük Iskola nyitogató 2018-19 Tájékoztató Programok Tanítók

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.30-13.30
pénteken: 7.30-11.30

ebédfizetési napokon:
7.00-10.00 és 15.00-17.00

Polyák Edit
+36 20/260-28-26

Eseménynaptár

 • jan
  24
  Félévi osztályozó értekezletek
 • jan
  25
  Az első félév utolsó tanítási napja
 • jan
  26
  „Nyitott iskola” - iskolabemutató a leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek
 • febr
  04
  Félévi értekezlet
 • febr 04
  -
  febr 08
  Félévi szülői értekezletek az 1-4. évfolyamon

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul ekreta

Leendő elsős tanítók 2018-2019

 • Asztalos Erzsébet

    Asztalos Erzsébet vagyok, 1995 óta dolgozom a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában tanítói, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettséggel. Jelenleg a 4.a osztályban tanítok magyar nyelv és irodalmat, erkölcstant és technikát. Mellette alsós munkaközösség-vezetőként igyekszem segíteni az iskola szakmai és közösségi feladatait.
       Tanító párommal 18 éve dolgozhatunk együtt azonos értékrend és hasonló pedagógiai felfogás alkalmazásával nagyfelmenős rendszerben. Mindkettőnknek fontos a gyermekközpontú nevelés, a használható ismeretek átadása, a gyerekek sokoldalú fejlesztése. Több éve van lehetőségem arra, hogy nyolc évig taníthatom a magyart osztályaimban, így felső tagozaton is folytathatom az alsóban elkezdett munkát.
       A versek, mesék, regények birodalmának megismertetése, az értő olvasóvá nevelés rendkívül fontos és kedves feladat számomra. Rendszeres résztvevői vagyunk tanítványaimmal különböző egyéni- és csapatversenyeknek, ahol gyakran érünk el szép eredményeket.
       Szívesen tervezek a gyerekeknek mindenféle alkotó tevékenységet, vezetek kézműves szakkört, nyári tábort. A közösségformálás egyik leghatékonyabb módjának tartom ezt a közvetett nevelési formát, hiszen észrevétlenül fejlődik szociális- és együttműködési kompetenciájuk, logikus gondolkodásuk, esztétikai érzékük. Az alkotás örömében a kreativitás, a kézügyesség fejlődése mellett nagy, őszinte beszélgetések alakulnak ki.
       Igyekszem érdeklődő, nyitott személyiségű gyerekeket nevelni, akik fogékonyak a világ csodáira. Hiszen Goethe szavait kölcsönözve: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

 • Kiszelyné Kór Márta

    Kiszelyné Kór Márta vagyok. Több családi szállal is kötődöm a Petőfi utcai iskolához. Édesapám, a gyerekeim ide jártak, és én is itt koptattam az iskola padjait.
       Tanulmányaimat a békéscsabai főiskolán végeztem. Fiatal pályakezdőként kezdetekben napközis tanító néniként tevékenykedtem, ezzel egyidőben orosz és angol nyelvet tanítottam. Szülési szabad-ságom lejárta óta Asztalos Erzsikével nagyfelmenő rendszerben, tantárgycsoportos oktatás keretei között dolgozom. Utóbbihoz tartozik a matematika, ének, testnevelés. Ezek mellé az évek során csatlakozott a környezetismeret, rajz és az elmúlt három évben az erkölcstan. Munkabeosztásom lehetővé teszi, hogy sok időt töltsek az aktuális osztályomban a gyerekek között. Emellett örömömre szolgál az is, hogy a felsorolt tantárgyak tanítása során alkalmam nyílik minél több oldalról megismerni tanítványaimat. Igyekszem arra törekedni, hogy vidám, nyugodt légkörben teljenek a hétköznapok. Az ünnepek alkalmából rendezett iskolai műsorok készítésekor szívesen veszek részt az énekes, mozgásos darabok tanításában.

 • Gáborné Nédó Anikó

   Gáborné Nédó Anikó vagyok. A tanítóképző főiskolát 1996-ban végeztem el, azóta tanítok általános iskolában. Később földrajz szakon főiskolai és egyetemi diplomát is szereztem. A 2009/2010-es tanévtől tanítok a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában.
   
       Nyitott vagyok az új feladatokra és az új módszerek megismerésére, elsajátítására, alkalmazására. Igyekszem lépést tartani a mai kor kihívásaival.
       Jelenleg matematikát, környezetismeretet, rajzot és technika tantárgyat tanítok 4. osztályban. Egyaránt fontosnak tartom a tehetséggondozást, valamint a tanulási- és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek segítését.
       Szívesen veszek részt iskolai műsorok, programok rendezésében, örömmel készítem fel tanítványaimat a szereplésekre.
 • Molnárné Medvegy Réka

   Molnárné Medvegy Réka vagyok. Tanító diplomámat első gyermekem születése után 2005-ben szereztem Szarvason a Tessedik Sámuel főiskolán, majd később Szegeden a mentortanári szakvizsgát szereztem. Kisebbik gyermekem lelkes tanulója az iskolának, szép időszakokat élünk meg együtt.
      Jelenleg magyar nyelv és irodalom, ének-zene, testnevelés és sport, valamint vizuális kultúra tantárgyat tanítok a Mezőberényi Általános Iskolában. Tanítványaim örömmel és sikeresen vesznek részt a magyar nyelv és irodalom, valamint a vizuális kultúra tantárgyhoz kötődő versenyeken.
        Nagy örömmel tölt el, hogy a következő tanévben lelkes tagja lehetek az intézménynek.  Minden gyermek és szülő számára nagy izgalom az első osztályba lépés. Azt vallom, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak meg kell keresnünk, hogy miben, és azt kell tovább fejlesztenünk. Fontosnak tartom, hogy minden gyermekből a maximumot hozzam ki. Képességeiknek megfelelően fejlesszem őket, öröm legyen számukra a tanulás minden egyes pillanata. 

   

 • Krett Attiláné

    Krett Attiláné vagyok. Tanítói diplomát Békéscsabán szereztem 1990-ben. 2001 óta dolgozom a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában. Mindkét gyermekem ebben az intézményben végezte tanulmányait. Szép emlékként gondolok vissza ezekre az évekre.
       Jelenlegi osztályomban matematikát, környezetismeretet, éneket és testnevelést tanítok. Nyolcadik éve dolgozom párban Kopanyicza Edit kolleganőmmel. Közös törekvésünk, hogy minden tanítványunkban felkeltsük és megőrizzük a tudás, a tanulás iránti vágyat, a jókedvvel végzett munka örömét. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek nyugodt és harmonikus környezetben önmagukhoz képest folyamatosan fejlődjenek.
       2005 óta dolgozom iskolánkban munkaközösség-vezetőként. Fontosnak tartom a csapatmunkát kollegákkal, gyerekekkel, szülőkkel egyaránt, mert úgy gondolom, hogy a közösen végzett munka lehet igazán eredményes.
 • Kopanyicza Edit

    Kopanyicza Edit vagyok, leendő elsős tanító.
       Általános iskolai tanítói diplomámat 1991-ben kaptam a békéscsabai Tanítóképző Főiskolán, rajz szakkollégiumon. A megújulást, a tanulást felnőtt korban is fontosnak tartom, ezért technikatanári és oktatásinformatikusi végzettséget szereztem. 2000 óta vagyok tagja a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola közösségének.
      Jelenleg a 4. c osztályban magyar irodalmat, nyelvtant, rajzot, technikát tanítok. Szívesen tartok informatika szakkört. Jelenlegi tanítványaim a magyar tantárgyhoz kapcsolódó versenyek lelkes és eredményes résztvevői, a rajzpályázatokon gyakran állítják ki és díjazzák munkáikat.
       Az első osztályt mindig nagy izgalommal várom, már hatszor élhettem át ezt az érzést. Kihívás ez minden tanítónak, mert bizony nem kis felelősség, hogy mennyire sikerül majd a kisgyermekekkel megszerettetni a tanulást, megtalálni azt, hogy ki miben ügyes vagy tehetséges, miért tud igazán lelkesedni. A képzőművészet eszközeivel és az alkotás örömének átélésével is igyekszem fejleszteni a gyerekek kreativitását.
       Kolléganőmmel, Krett Attilánéval, Krisztivel az a célunk, hogy a gyermekek megtanuljanak önállóan tanulni, ismereteket szerezni, felkeltsük és megtartsuk bennük a tudás iránti vágyat. Tapasztalják meg a jól végzett munka örömét. Figyeljenek társaikra, és segítsék egymást. Legyenek tisztába azzal, és fogadják el, hogy a kudarc is hozzátartozik az életünkhöz, hogy ez az érzés leküzdhető, feldolgozható. Törekszünk a jó és harmonikus osztályközösség kialakítására sok-sok mozgással, közös játékkal, mesével, verssel, zenével, kézműves tevékenységgel és emberi humorral.
       A tanítás sok-sok türelmet, szeretetet és megértést kíván. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha gyermek, szülő, tanító összefogunk és az együtt elvetett magokból, a kitartó munka eredményeként, sikeres és örömteli aratásban lesz részünk.