Petőfi
Üdvözöljük

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.30-13.30
pénteken: 7.30-11.30

ebédfizetési napokon:
7.00-10.00 és 15.00-17.00

Polyák Edit
+36 20/260-28-26

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul ekreta

Leendő elsős tanítók 2019

 • BENEDEKNÉ F. G.

  Benedekné Fekete Gabriella

    Tanítói diplomámat a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szereztem, ének szakkollégiumon.  Közel három évtizede dolgozom ebben az iskolában. A férjemmel annak idején úgy döntöttünk, itt lesznek a legjobb helyen, így mindkét fiunk itt tanult. A nagyobbik már kirepült a családi fészekből, a kisebb most egyetemista.
         Jelenlegi osztályomban kolléganőmmel, Szabóné Varga Edittel negyedik éve törekszünk arra, hogy tanítványaink biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a további életükhöz, mindezt vidám, barátságos légkörben. Fontos számomra, hogy egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással elfogadók, türelmesek legyenek.
         Ebben az évben matematikát, környezetismeretet és testnevelést tanítok, két ötödikes osztályban pedig éneket.
         Arra törekszem, hogy a gyerekek minél jobban érezzék magukat az iskolában, fejlődjenek, okosodjanak, mindannyian találják meg a helyüket az életben!

   

 • BERNÁTNÉ V. S.

  Bernáthné Valastyán Sylvia

    A Tanítóképző Főiskolát Debrecenben ének szakkollégiumon végeztem el.
  Pályámat Békéscsabán a 3. Számú Általános Iskolában kezdtem. 2000 óta dolgozom a Petőfi Utcai Általános Iskolában.
  Matematikát és készségtárgyakat tanítok nagy felmenő rendszerben a rám bízott gyermekeknek.
         A tanító párommal, Bozóné Leszkó Katalinnal munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás mellett a nevelésre is. A türelmes, következetes odafigyelés mindig eredményesnek bizonyult. Az évek során jó osztályközösségeket sikerült kialakítanunk.
         A mindennapok során fontos tartom a lassabban haladók folyamatos megsegítését, emellett szívesem készítem fel tanítványaimat versenyekre is. Szívügyemnek tekintem az ének-zenei nevelést, mert tapasztalatom szerint ez a sokoldalúan fejleszti a gyerekek személyiségét.
  Férjemmel közösen 3 gyermeket neveltünk fel.

   

 • BOZÓNÉ L. K.

  Bozóné Leszló Katalin

   Tanulmányaimat az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán végeztem könyvtár-szlovák szakkollégiumon.
  Első munkahelyem a Békéscsabai 11. Számú Általános Iskola lett, ahol korábban diák voltam. Hat évvel később a 3. Számú Általános Iskolában folytatódott pályám. Jelenlegi munkahelyemen, a Petőfi Utcai Általános Iskolában 2000 óta dolgozom.
         Kolléganőmmel, Bernátné Valastyán Sylviával több évig tanítottunk azonos évfolyamon, párhuzamos osztályban. Az elmúlt 18 évben nagyfelmenő rendszerben, párban végeztük munkánkat. Igyekszünk az iskolába történő beilleszkedést zökkenőmentessé tenni, zavartalan átmenetet biztosítani az óvoda játékossága és az iskola szabályai között.
         A tantárgyak közül magyart nyelv és irodalmat, vizuális kultúrát, környezetismeretet tanítok jelenleg..
              Szülőként én is megéltem az iskolakezdés minden gondját, szépségét, ezért fontosnak tartom az útkeresést minden kisgyerekhez, hogy számára a legmegfelelőbb módszereket nyújthassam a tanítás során, legyen az felzárkóztatás vagy tehetséggondozás.
 • SZABÓNÉ V. E.

  Szabóné Varga Edit

   1991-ben végeztem Békéscsabán a Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon és testnevelés szakkollégiumon. Emellett a SZTE JGYPK történelem szakán 2007-ben diplomáztam le.
       A szakmai tapasztalatomat az évek folyamán az általános iskola 1-4. évfolyamának szinte minden területén megszereztem. Ebben a folyamatosan változó világban nyitott vagyok a munkám színvonalának emelése érdekében új módszerek megismerésére és kipróbálására. Fő profilom a magyar nyelv és irodalom tanítása. Lelkes, fiatalos lendülettel végzem munkámat, melyet a gyerekek iránti empátia vezérel. Tanítótársammal, Benedekné Fekete Gabriellával fontos számunkra a tanulók közti barátságos légkör kialakítása, egymás kölcsönös megbecsülésének megtanítása, mások elfogadása. Nemcsak tanítóként, hanem édesanyaként is átérzem, hogy milyen fontos szerepem van a kisiskolások életében.
  Mottóm:
         Bölcsnek és boldognak csak az az ember mondható, aki reggel felébredvén azt mondja: „Ma jobb akarok lenni, mint tegnap!”
 • SZARKA A.

  Szarka Anita

  Szarka Anita vagyok, családommal Békéscsabán élek – egy gyermekem született, aki szintén iskolánk tanulója.
         2002-ben szereztem tanító diplomát Békéscsabán a Tessedik Sámuel Főiskolán. Majd ettől az évtől Vésztőn, a Kis Bálint Református Általános Iskolában kezdtem el tanítani mint alsós tanító, egészen 2007-ig, gyermekem születéséig.
  Eközben a Nyíregyházi Főiskolán elvégeztem a rajztanári diplomás képzést, ahol 2008-ban megkaptam tanári diplomámat. 2010-től Gyulán, a Magvető Református Általános Iskolában folytattam munkámat, mint tanító és rajztanár.
         A Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola munkaközösségének a 2016-os tanévtől lehetek a tagja. Jelenleg negyedik évfolyamon tanítom a magyar nyelv és irodalmat, az etikát, a vizuális kultúrát, valamint két nyolcadik osztályban szintén a vizuális kultúra tantárgyat. Tanítópárom Zalay Ágnes, akivel második éve dolgozunk együtt. Egymást jól kiegészítve törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekeket legjobb tudásunk szerint neveljük, és igyekszünk családias légkört teremteni számukra.
         Oktató-nevelő munkámban két dolgot emelnék ki, melyek a legfontosabbak számomra. Az első, hogy minden gyermek más, ezért fejlődését mindig saját magához mérten igyekszem értékelni. A második pedig a játék. A gyerekek lételeme ez, ezért is részesítem előnyben a játszva tanulás lehetőségét. Hiszem, hogy játék közben megnyílnak a gyerekek, és könnyebben sajátítanak el új információkat.
         Hitvallásom: „Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, és akkor ők csodákra képesek.”
 • ZALAY Á.

  Zalay Ágnes

    1999-ben végeztem a békéscsabai Tessedik Főiskolán. Pályámat a békéscsabai 3. számú Általános Iskolában kezdtem, majd a két intézmény egyesítése óta a Petőfi Utcai Általános Iskolában tanítok, ahova gyerekként is 8 évig jártam. Két gyermekem születését követően az elmúlt tanévben jöttem vissza dolgozni.
         Párommal, Szarka Anitával törekszünk a családias légkör megteremtésére, hiszen a gyermekeknek és nekünk is ez a második családunk, otthonunk. Szeretünk csapatban dolgozni, ahol a gyerekek egymást segítve tanulnak. Alkalmazkodnak egymáshoz, együtt dolgoznak, és örülnek egymás sikereinek. Fontos, hogy fejlesszük a gyerekek részképességeit, és mindezt játékosan tegyük.
  Jelenleg a 4.b osztályban matematikát, testnevelést, technikát tanítok, emellett foglalkozok azokkal a gyerekekkel, akiknek szükségük van felzárkóztatásra, illetve a tehetséges gyerekeket tanulmányi versenyekre készítem fel.
              Férjemmel két gyermeket nevelünk. A kisebbik gyermekünk, Réka még óvodás, az idősebb gyermekünk, Máté szintén a Petőfi Utcai Általános Iskola tanulója. Fiam részére is azért választottuk ezt az iskolát, mert gyermekközpontú nevelő-oktató munka folyik, amiért nagyon szeret ide járni. Sok pozitív élménnyel gazdagodik nap mint nap, és számunkra ez a legfontosabb.