Petőfi
Üdvözöljük Programok Tanítók Iskola nyitogató 2023-2024

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.30-15.30
pénteken: 7.30-14.30

ebédfizetési napokon:
7.00-17.00

Kiss Renáta
+36 20/260-28-26

További információk

Védőnő

Balogh Edit
+36/20/550-5218
Iskolában tartózkodása:
H, K, Cs 8.00-15.00

Iskolarendőr

Kónya Orsolya
06/66/523-700

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul hatartalanul kormany ekreta

Vélemények az iskoláról

Sz​ülő

Diák

ŐregdiákSzülői vélemények az iskolánkról:

Amikor évekkel ezelőtt az iskolaválasztás nehéz feladata előtt álltunk, sok-sok kérdés foglalkoztatott minket. Gyermekeinknek a legjobb iskolát akartuk választani. Szerettük volna őket biztonságban, jó környezetben és szép helyen tudni. Szerettük volna, hogy jó oktatásban részesüljenek, hiszen 8 év nagyon hosszú idő, ami megalapozza a jövőjüket. Néhány nyílt nap megtekintése után egyértelművé vált számunkra, hogy a Petőfi Utcai Általános Iskola az, ahol minden kívánságunk teljesülhet.

Szerencsére az elmúlt évek azt igazolták, hogy nagyon jó döntést hoztunk. Gyermekeink minden területen a legjobb helyen vannak. A tanár néniktől nagyon sok szeretetet, odafigyelést, törődést és nem utolsó sorban igen magas szintű oktatást kapnak. Erre nem is kaphatna jobb bizonyítékot egy szülő, mint azt, hogy délutánonként két mosolygós, vidám arc fogadja az iskolában.

Ezúton szeretném megköszönni az igazgatónőnek és az iskola tanárainak, segítőinek, hogy áldozatos munkájuknak köszönhetően egy ilyen kiváló közösség tagjai lehetnek gyermekeim.

Szabó Renáta 
​SZM vezető
7 .c és 8.a osztályos
diákok édesanyja

 


​2001 tavaszán eljött az idő… döntenünk kellett. Melyik iskolát válasszuk elsőszülött gyermekünknek. Az akkor nehéz helyzetben lévő, megszüntetésre ítélt, de példaértékű összefogással létrejött Petőfi Utcai Általános Iskolára esett a választásunk.

Így utólag bevallva - több szülőtársammal együtt - kissé szorongva hoztuk meg ezt a döntésünket, hiszen nem tudtuk, hogy ez az indokolt integráció milyen hatással lesz gyermekeink oktatására-nevelésére. A nevelőtestület azonban bebizonyította, hogy a személyi és tárgyi értékek összeadásával, magas szintű pedagógiai munkát tudnak szolgáltatni az őket választó gyermekeknek és szüleiknek. Az intézményvezető kiváló irányítása, az iskolai közösség jó együttműködése, az érdekek megfelelő egyeztetése vezetett sikerhez.

Immár több mint 10 éve szülőként elmondhatom, hogy jól döntöttünk, hiszen egy olyan közösségnek a tagjai lehettünk, illetve vagyunk jelenleg is, ahol gyermek, pedagógus és szülő egyaránt jól érzi magát.

Büszke vagyok arra, hogy gyermekeimmel olyan szakmailag felkészült, hivatásukat szerető pedagógusok foglalkoztak és foglalkoznak, akik számára a legfontosabb a gyermekközpontúság, illetve az oktató-nevelő munkájuk középpontjában a tanítványok tudásának, képességeinek, egész személyiségüknek a fejlődése, fejlesztése áll.

Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozás ra, gyermekeink évről évre kiemelkedő eredménnyel szerepelnek a városi-, megyei-, és országos tanulmányi versenyeken. A kiemelkedő képességűek gondozása mellett a nem legkiválóbbakkal is türelemmel és szeretettel foglalkoznak, igyekeznek velük is elérni a képességeiknek megfelelő legmagasabb eredményt. Nevelőmunkájuk során maximálisan odafigyelnek a hátrányos helyzet ből induló gyermekek felkarolására, hátrányaik csökkentésére, illetve kompenzálására is. Értékálló tudást nyújtanak, mely biztosítéka annak, hogy gyermekeink sikerrel felelnek meg a középiskola magasabb követelményeinek is. Ezt személyesen is megerősíthetem, hiszen nagy fiam az iskolában folyó emelt szintű angol nyelvoktatás nak is köszönhetően a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában - immár harmadik éve - sikeresen folytatja középiskolai tanulmányait.

Az iskola elismertségéhez jelentősen hozzájárulnak azok a hivatásukat szerető pedagógusok, akik - sokszor még hétvégéiket, szabadidejüket is feláldozva, szabadságukat megrövidítve - túrák at, kirándulások at, táborok at szerveznek a gyermekeinknek.
/ Barangoló-túra, Töri túra titkos küldetés, Sítábor, DADA tábor, Életmód tábor, Erdei iskola, Nomád tábor…/

Ezenkívül jelentős hangsúlyt fektet az iskola a szabadidő aktív eltöltésére is. Különböző fakultatív foglalkozások és programok közül választhatnak a nebulók, mint pl.: Tömegsport, Rajz szakkör, Ügyes kezek, Színjátszó, Énekkar, Újság szerkesztő, Közlekedés, Számítástechnika …/

Mi szülők jól tudjuk, hogy ezek a színvonalas és közösségformáló szabadidős programok hozzájárulnak gyermekeink boldog gyermekkorához, ezek az élmények maradnak meg igazán, erre emlékeznek vissza legszívesebben.

Gyermekeink nevelésében partnernek tekintjük az iskolát, sok közös program ot szervezünk mint pl.: Petőfi gála, Hagyományőrző jótékonysági vacsora, 24 órás sport nap, Gyermeknap. Büszkék vagyunk, hogy iskolánknak egy jól működő szülői munkaközösség e van, mely jelentős erkölcsi és anyagi támogatást nyújt az intézmény számára. 2011-ben szülői kezdeményezésre és jelentős támogatása mellett készült el az évek óta tervezett 15 férőhelyes parkoló.

És hogy jól választottunk az is bizonyítja, hogy 2011 tavaszán a szülői munkaközösség miniszteri dicséret re terjesztette fel az iskola nevelőtestületét - magas színvonalú és eredményes oktató-nevelő munkájának elismeréseként -, mely díjat a pedagógusnapon vehette át az iskola nevelőtestületének nevében Papp Gyöngyi igazgató asszony.

Pribelszki Péterné


Ha igaz az, hogy a legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak – akkor nemcsak a biztonságos kapaszkodót kötelességünk megteremteni, de a lehetőségek felé vivő szárnyalást is engednünk kell.

Két évvel ezelőtt nem volt könnyű meghozni a döntésünket, hogy lányunk a „Petőfiben” kezdje meg iskolás életét, de ehhez a célhoz úgy gondoltuk, ez lesz a megfelelő választás. És nem csalódtunk.

A kicsit félszeg, óvatos, inkább szemlélődő lányunknak nem volt törés az óvoda meleg szeretete után iskolába járni – s ez a tanító néniknek köszönhető. A mi cserfes, jókedvű és egyre magabiztosabb kisdiákunk bízik Márti néniben és Erzsike néniben, akik erre a bizalomra nap mint nap rászolgálnak. Tudásuk, tapintatuk, a gyerekek iránti szeretetük (amellyel a kicsiknél még a szülők távollétét is pótolják nap közben), érzékenységük és értékrendjük erősíti a gyökereket… és bizony egyre bátrabbá teszi a szárnycsapásokat. Minden mondatuk, tettük példa, amit észrevétlenül épít magába egy mindenre nyitott, mindent mérlegelő kis másodikos, s biztonságot ad neki az iskola és a család összhangja.

Jó érzés látni, hogy reggelente várakozással és derűsen indul iskolába, délutánonként pedig mosolygós pofival és teli történetekkel jön onnan a lányunk. Jó érzés látni, megélni, hogy jó helyen van a gyerekünk.

Gyulai László
szülő 7.a


Elsősorban azért szeretjük ezt az iskolát, mert a gyermekünk itt jól érzi magát.

Hogy miért van ez így?

Azért, mert olyan pedagógusok vannak, akik tudják, hogy minden gyermek egy „kis” egyéniség, mindenkiben van valami érték, és minden gyerek egyéni bánásmódot igényel. Felismerik a gyerekek képességeit és próbálják őket abba az irányba terelni, amiben a legjobbak. Legyen az sporttevékenység, versmondó, mesemondó vagy tanulmányi verseny.

Arra törekszenek, hogy el tudják fogadtatni a gyerekekkel a „másságot”, egymás különbözőségét, melynek következtében olyan osztályközösséget alakítanak ki, ahol a gyerekek szívesen töltik életük nagy részét.

Krajcsovicz Katalin
szülő 


Ha megkérdezik, melyik iskolába jár a lányunk, azt válaszolom, hogy a Petőfibe.

Most azzal, hogy gyermekünk az iskola tanulója lett, mi szülők is egy közösség részévé váltunk. Visszakaptunk mi is egy kis darabot a gyermekkorunkból a közös kirándulásokon, szalonnasütéseken, az eddigi 7 év közös élményein keresztül.

dr. Kiss Éva
szülő

 


 

Mi ebben az iskolában, otthon voltunk.

A gyerekek és mi szülők is nagyon szerettünk odajárni. Az intézmény valamennyi dolgozója szívvel lélekkel segítette, hogy az oktatás mellett, olyan nevelést végezzenek, ami a valódi értékeket közvetíti és erősíti a gyerekekben. Igyekeztek mindenkiből kihozni a legtöbbet. Erősíteni a jó dolgokat, és szépen lassan, de következetesen kijavítani a nem kívánatos tulajdonságokat, megnyilvánulásokat. Ezzel biztonságos, kiszámítható, meleg, szerető közösséget hoztak létre. Ma is hálásan köszönöm ezt mindenkinek!

Kotroczóné Antal Terézia
szülő


Ez az az iskola, ahol:

•  ha belépsz, biztosan köszönni fognak neked, és kedvesen rád mosolyognak az ott dolgozók.

•  a gyermekek nevelésében elsődleges szerepet kapnak az emberi értékek. Nem „csak” tananyagot sajátítanak el, hanem a - manapság sajnos egyre jobban háttérbe szoruló – értékek meglátására, elfogadására tanítják őket: tisztelet, egészséges életmód, környezeti nevelés stb.

•  a pedagógusok magas szinten foglalkoznak a tehetséges gyermekek fejlesztésével, a lemaradók felzárkóztatásával egyaránt. Az iskola tanulói évről évre szép sikereket érnek el a tanulmányi versenyeken városi és országos szinten is.

•  a szabadidős és sport tevékenységek széles skálája érhető el az iskola kapuin belül: szakkörök, néptánc, röplabda, foci, stb.

•  a Barangoló és a Töri-túrákon (hétvégi kirándulás keretében) felkészült és lelkes pedagógusok ismertetik meg gyermekeinket szűkebb és tágabb környezetünk érdekességeivel, értékeivel, nevelik őket a természet védelmére és szeretetére. Pedagógusok ők a szó legnemesebb értelmében.

•  évente két sítábor is várja az érdeklődőket kiváló oktatással gyönyörű környezetben.

•  a szülői közösség összetartását minden évben sikeres jótékonysági bál reprezentálja, ahol a bál bevételét a gyerekek javára fordítják.

Mindent egybevetve azt gondolom, megnyugtató érzés ebbe az iskolába járatni gyermekeinket, mert itt biztonságban tudhatjuk őket, és biztosítva van fejlődésük testileg-lelkileg egyaránt.

Imreffy Márta


Ebben az iskolában a színvonalas oktatás mellett fontos szerepe van a tehetséggondozásnak is. Többek között magyarból és matematikából a diákok lehetőséget és támogatást kapnak, hogy a kötelező tanulmányokon túl is bővítsék, mélyítsék ismereteiket. Ehhez elkötelezett, kiváló szakmai tudással rendelkező tanáraik nyújtanak segítséget. Mindezt bizonyítja, hogy a tanulók a városi, megyei és az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el. Köszönöm, hogy gyermekem több éven keresztül ennek részese lehetett.

Griecsné Kaszanyi Ildikó
szülő


Szülőként boldogsággal tölt el, amikor gyermekem hazahozza a kitűnő bizonyítványt. Pedagógusként pedig tudom, hogy ez nem jelent semmilyen garanciát arra, hogy ő egészséges lelkű, boldog ember lesz. Önigazolásul szolgál, hogy pillanatnyilag jó szülőnek, pedagógusnak érezhessük magunkat. A valódi képet majd az élet hozza magával.

Azt gondolom, hogy az iskola arra lett kitalálva, hogy a gyermekek megkapják mindazt a tudást, ami az életben való eligazodáshoz, az őket körülvevő világ megismeréséhez szükséges. De a tananyagnál, főleg kisebb korban, fontosabb a szeretet. Ha szeretve adjuk át a tudást, az beszívódik a gyermek kicsi fejébe, és megmarad benne, ha csak leckét adunk fel, az egy kötelesség, amit teljesítünk vagy nem.

És osztályoznak is bennünket, amire persze szükség is van, mert a teljesítményt el kell ismerni, ez a világ törvénye. Csak ne feledjük, a boldogság nem annak a függvénye, hogy ki hányast kapott nyolcadikban matematikából.

Mindenki másban ügyes, másképp egyforma és másképp egyedi. A jó pedagógus és a jó szülő – bár vannak elvárásai, és megköveteli a teljesítményt – tudja ezt, és elfogadja, hogy nem ezen áll vagy bukik gyermekink jövője.

Egy pedagógus felelőssége felmérhetetlen. Hozzásegíti a gyermeket a boldoguláshoz, az önbecsüléshez. Észrevétlenül kell terelgetnie a reá bízott gyerekeket úgy, hogy ők ebből mit se sejtsenek.

Nagyobb lányom nyolcadik éve kapja meg mindezt, amiért hálával tartozom minden őt tanító pedagógusnak. Szeret iskolába járni, jó az osztályközösség, és bízom benne, hogy felveszik őt abba a középiskolába, ahova szeretne menni. Én magam is sajnálni fogom azt az osztályközösséget, ami nyolc éven át jóban-rosszban kiállt egymásért. Ehhez kellett egy nagyszerű osztályfőnök, akire szeretettel fogunk visszagondolni.

Kisebb lányom most elsős, és ő is szeret iskolába járni. Imádja a tanító néniket, elmondása szerint azért, mert nagyon viccesek. Kedvesek, aranyosak, elfogadóak, és én bízom bennük. Valódi véleményt majd négy év múlva tudok megfogalmazni, mert ez a mostani az első benyomás.

Mindenesetre az eltelt majdnem nyolc év bebizonyította, hogy anno jól döntöttünk. Az iskolavezetés elkötelezettsége, határozott elképzelései, a pedagógusok szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai számomra garanciát jelentenek.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom szülőnek, gyermeknek egyaránt a Petőfi Utcai Általános Iskolát!

K.Sz.M szülő


 

 


Diákjaink véleménye az iskolánkról:

Én azért szeretem ezt az iskolát, mert kedvesek a tanító nénik és izgalmasak az órák. Nagyon szép az udvar, és sok játékkal játszhatunk. Nagyon szeretem a sportnapot, farsangot és még sorolhatnám tovább, és az ebéd, az uzsonna és még a tízórai is nagyon finom.

Tóth Fanni Tímea


Én azért szeretem ezt az iskolát, mert itt jó tanárok vannak, jó a társaság, minden a helyén van. Sokat lehet tanulni, okosodni és fejlődni. Az iskolánk szép is, jó az igazgató nénink, kedvesek a dolgozók, a takarítók és a konyhás nénik is. Szeretem azt, hogy új dolgokat tanulok, hogy gondoskodóak az emberek, és még persze a játékok is jók!

Nyemcsok Hanna Dóra


Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert a tanárok és a barátok is kedvesek velem. Az udvar nagy, és sok szabadtéri játék található. Sok foglalkozást tartanak. Nekünk, gyerekeknek rengeteg olyan napot találnak ki, amikor jót tudunk sportolni, versenyezni. Van papírgyűjtés, sítábor, és minden év végén egy nagyot kirándulunk. De mind közül a Petőfi Gála a legjobb.

Oláh Botond


A Petőfi Utcai Általános Iskolában nagyon jó lenni. Sok kirándulást szerveznek, papírgyűjtés, petpalack gyűjtés is van. Az órák nagyon változatosak, ezért anya úgy döntött, hogy Roli is ide fog járni. Szerintem ez a legjobb iskola.

Varga Tomi


Én azért szeretek ide járni, mert már alsóban is kedvesek voltak a tanító nénik, és sose erőltettek semmit. Segítettek abban, hogy mindenki megtalálja, miben tehetséges. Ha valami nem sikerült, ha valamit rosszul csináltunk, nem hagyták ránk, segítettek. A fölsőbe lépés nehéz volt, de tanáraink mellettünk állnak. Továbbra is támogatnak minket. Most, hogy már 5 éve járok ide, elmondhatom, nemcsak az osztályközösségek jók, hanem az iskolaközösség is.

Juhász Boglárka


Az első nap, amikor beléptem az iskolánk kapuján, kedves arcok mosolyogtak vissza rám. Éreztem, hogy az elkövetkezendő 8 évben jó helyem lesz itt. Kiváló pedagógusok tanítanak bennünket, akik mindig segítenek a felkészülésben, és próbálják kihozni belőlünk a maximumot. Itt megvan minden, ami a színvonalas tanuláshoz szükséges. Az én kedvencem az interaktív tábla, melynek segítségével érdekesebbek, színesebbek az óráink. Azt is szeretem, hogy minden szünetben szép, tiszta, tágas udvaron pihenhetem ki a tanórák fáradalmait. Szerintem az egyik legjobb ebben az iskolában, hogy nagyon sok izgalmas programban vehetünk részt, amelyek jól összekovácsolják a csapatot. A gyereknapok, az erdei iskola, a 24 órás sportnap, a suli diszkók és a töri túrák, hogy csak néhányat említsek a kedvenceim közül. Mindig szívesen fogok visszaemlékezni az itt eltöltött napjaimra!

Laurinyecz Adriána


 

 Öreg diákjaink véleménye az iskolánkról:

Azért szerettem az 1-es iskolába járni, mert nagyon jó volt az osztályközösség. A pedagógusok odafigyeltek mindenkire, nem csak a tanításra fókuszáltak, hanem a kis emberpalántákat is látták bennünk, és nevelgettek, terelgettek minket az úton. Az iskolaidőn kívüli elfoglaltságok, szakkörök, DADA táborok is sok szép élménnyel gazdagítottak és a mai napig tartó barátságok is köszönhetőek ezeknek a programoknak. A városban sétálva, szembe találkozva a tanítónénikkel még a mai napig is megállunk néhány kedves szóra, mert megismernek és kíváncsiak rám most is.

Szentmihályi Marianna
BMKMK Békéscsaba
Támop 1.1.1. ügyintéző


Tizenöt év távlatából rendkívül izgalmas látni milyen fontos szerepet játszottak az általános iskolai évek életemben és karrieremben. Az ott megszerzett alapok mindig is meghatározóak voltak sikereimben, legyen szó akár a továbbtanulásról, akár a munkavállalásról. Visszatekintve jól látszik, hogy melyek voltak azok pillérek, amelyek meghatározták az iskola és az itt folyó oktatás szellemiségét.

A legfontosabb ezek közül talán az, hogy a tanárok az életre neveltek minket a szó legnemesebb és leggyakorlatiasabb értelmében. Nemcsak a lexikális tudásra helyezték a hangsúlyt, a praktikus ismeretek átadása legalább ennyire fontos volt, felkészítve minket nemcsak a továbbtanulásra, hanem az azt követő kihívásokra is.

Az iskolai nevelés bámulatos kiegyensúlyozottsággal ötvözte a konzervatív és a liberális értékeket, mindeközben igyekezett kiteljesíteni a családi háttérből adódó egyéni sajátosságokat.

A tradíciók megtartása mellett mindig is fontos volt a tanári kar számára az új pedagógiai módszerek bevezetése, amely nemcsak az iskola, hanem diákként a mi későbbi versenyképességét is növelte.

Az iskola egyik legnagyobb erősségét a hosszú távon is kiszámíthatóan magas színvonalú oktatás jelentette, függetlenül az intézményi átalakításoktól. Ennek egyik legjobb példája, hogy négy évvel fiatalabb húgom és tizenhat évvel fiatalabb öcsém ugyanabban a professzionális oktatásban részesült, mint korábban én. 

Gurzó Ákos
Marketing-kommunikációs szakember
Melbourne, Ausztrália


1989-től 1997-ig jártam az akkoriban meg 1-es iskolának hívott általános iskolába. Már abban az időben is az egyik legjobb iskola volt Békéscsabán. Nagyon szerettem ide járni, egytől-egyig kedveltem a tanáraimat, imádtam az osztálytársaimat és a többi diákkal is jó kapcsolatban álltam. Szép az iskola, és az épület is megfelelően nagy. Amikor csak lehetett a szép, rendezett belső és külső udvaron szaladgáltunk, fociztunk. Nagyon erős focicsapat volt mindig, rettegett tőlünk a többi iskola.

Rengeteget tanultam a tanáraimtól, főként az osztályfőnökeimtől, talán ennek is köszönhető, hogy a tanári pályát választottam. 6 éve tanítok és osztályfőnök is vagyok Békéscsabán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában, és ha az élet egyszer úgy hozza, szívesen tanítanék ebben a remek, volt iskolámban, de mindenesetre szeretném, ha majd egyszer a  gyermekem ebben az iskolában tanulna és nőne fel, mint én.

Sajben Gábor
tanár