Petőfi
Üdvözöljük Programok Tanítók Iskola nyitogató 2023-2024

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.30-15.30
pénteken: 7.30-14.30

ebédfizetési napokon:
7.00-17.00

Kiss Renáta
+36 20/260-28-26

További információk

Védőnő

Balogh Edit
+36/20/550-5218
Iskolában tartózkodása:
H, K, Cs 8.00-15.00

Iskolarendőr

Kónya Orsolya
06/66/523-700

Eseménynaptár

 • jún 01
  -
  jún 02
  Június 4 - a Nemzeti összetartozás napja – tablók kiállítása a határon túli magyarlakta területekről
 • jún
  06
  Torta parti – DÖK rendezvény - Pedagógusnapi műsor
 • jún
  08
  Alsós, felsős osztályozó értekezletek
 • jún 12
  -
  jún 15
  a 7. évfolyamosok kirándulása Erdélybe, ha a beadott pályázatunkra támogatást kapunk
 • jún
  13
  Pályaorientációs nap

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul kormany ekreta

Leendő elsős tanítók 2022

Kérem kattintson a TANÍTÓK NEVEIRE a bemutatkozás megjelenítéséhez!

 • Asztalos E.

  Asztalos Erzsébet
  1.a osztály

  1995 óta dolgozom a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában tanítói, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettséggel. Jelenleg a 4.a osztályban tanítok magyar nyelv és irodalmat, erkölcstant és technikát. Mellette alsós munkaközösség-vezetőként igyekszem segíteni az iskola szakmai és közösségi feladatait.
      Tanító párommal, Kiszelyné Kór Mártival 22 éve dolgozhatunk együtt azonos értékrend és hasonló pedagógiai felfogás alkalmazásával nagyfelmenős rendszerben. Mindkettőnknek fontos a gyermekközpontú nevelés, a használható ismeretek átadása, a gyerekek sokoldalú fejlesztése. Több éve van lehetőségem arra, hogy nyolc évig taníthatom a magyar nyelv és irodalmat az elindított osztályaimban, így felső tagozaton is folytathatom az alsóban elkezdett munkát.
      A versek, mesék, regények birodalmának megismertetése, az értő olvasóvá nevelés rendkívül fontos és kedves feladat számomra. Rendszeres résztvevői vagyunk tanítványaimmal különböző egyéni- és csapatversenyeknek, ahol gyakran érünk el szép eredményeket.
      Szívesen tervezek a gyerekeknek mindenféle alkotó tevékenységet, vezetek kézműves foglakozást. A közösségformálás egyik leghatékonyabb módjának tartom ezt a közvetett nevelési formát, hiszen észrevétlenül fejlődik szociális- és együttműködési kompetenciájuk, logikus gondolkodásuk, esztétikai érzékük. Az alkotás örömében a kreativitás, a kézügyesség fejlődése mellett nagy, őszinte beszélgetések alakulnak ki.
      Igyekszem érdeklődő, nyitott személyiségű gyerekeket nevelni, akik fogékonyak a világ csodáira.
 • Kiszelyné K. M.

  Kiszelyné Kór Márta
  1.a osztály

       Kiszelyné Kór Márta vagyok. Több családi szállal is kötődöm a Petőfi sulihoz. Édesapám, a gyerekeim ide jártak, és én is itt koptattam az iskola padjait.
        Tanulmányaimat a békéscsabai főiskolán végeztem. Fiatal pályakezdőként kezdetekben napközis tanító néniként tevékenykedtem, ezzel egyidőben orosz és angol nyelvet tanítottam.
      Tanító párommal, Asztalos Erzsikével a mostani a hatodik osztályunk. Több, mint két évtizede dolgozunk együtt nagyfelmenő rendszerben, tantárgycsoportos oktatás keretei között. Utóbbihoz tartozik a matematika, ének, testnevelés. Ezek mellé az évek során csatlakozott a környezetismeret, rajz.
      Munkabeosztásom lehetővé teszi, hogy sok időt töltsek az aktuális osztályomban, a gyerekek között. Emellett örömömre szolgál az is, hogy a felsorolt tantárgyak tanítása során alkalmam nyílik minél több oldalról megismerni tanítványaimat. Igyekszem arra törekedni, hogy vidám, nyugodt légkörben teljenek a hétköznapok.
  Az ünnepek alkalmából rendezett iskolai műsorok készítésekor szívesen veszek részt az énekes, mozgásos darabok tanításában.
 • Gáborné N. A.

  Gáborné Nédó Anikó
  1.b osztály

   A tanítóképző főiskolát 1996-ban végeztem el, azóta tanítok általános iskolában. Később földrajz szakon főiskolai és egyetemi diplomát is szereztem. A 2009/2010-es tanévtől tanítok a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában.
       Nyitott vagyok az új feladatokra és az új módszerek megismerésére, elsajátítására, alkalmazására. Igyekszem lépést tartani a mai kor kihívásaival.
      Jelenleg matematikát, környezetismeretet, rajzot, éneket és technika tantárgyat tanítok 4. osztályban. Egyaránt fontosnak tartom a tehetséggondozást, valamint a tanulási- és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek segítését. Igyekszem a gyerekek érdeklődését és kedvét is felébreszteni a kreatív alkotótevékenység iránt tanórákon és ügyes kezek szakkörön egyaránt. Arra törekszem, hogy a rám bízott gyerekek a saját tempójukban fejlődhessenek és érjék el a kitűzött célt.
      Fontosnak tartom, hogy egymást segítő és megbecsülő közösséget formáljak belőlük. Szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem.
      Célom, hogy a gyerekek szeressék az iskolát, tanulást, váljanak nyitottá a világra, találják meg miben tehetségesek.
      Szívesen veszek részt iskolai műsorok, programok rendezésében, örömmel készítem fel tanítványaimat a szereplésekre.
      Izgalommal, várakozással tekintek a következő évek pedagógiai feladataira és kihívásaira. Szeretettel várom leendő elsőseimet.
   
 • Medvegy R.

  Medvegy Réka
  1.b osztály

    2005-ben szereztem tanítói diplomát a Tessedik Sámuel Főiskolán, Szarvason. Egy 22 éves fiam és egy 13 éves lányom van. Kisebbik gyermekem második osztálytól jár a Petőfibe, jelenleg 8. osztályos. Én 2018 szeptemberétől kezdtem el itt dolgozni Gáborné Nédó Anikó mellett, előtte Mezőberényben és Muronyban tanítottam.
  Tanítóként ember és társadalom szakon végeztem, majd 2018-ban mentor tanári szakvizsgát szereztem Szegeden. Folyamatos továbbképzésekkel igyekszem bővíteni szakmai tudásomat, hogy a tanulás valódi élmény legyen a gyerekeknek.
  Az iskolakezdés hatalmas lépés a kisgyermekek számára. Célom, hogy ezt a folyamatot megkönnyítsem. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az iskolába, szívesen, jó kedvvel tanuljanak, élmény legyen számukra az itt eltöltött idő, legyen szó tanulásról vagy szabadidőről.
      Eddigi pályám során végigkísért az optimizmus, a nyugodt, bizalomteljes környezet kialakítása, melyben minden diákomnak lehetőséget biztosítok arra, hogy önmaga lehessen és megmutathassa, miben ügyes, tehetséges.
      Fontos számomra a jó osztályközösség, hogy a gyerekek csapatként tudjanak együttműködni, felismerjék a fontos emberi értékeket, elfogadják és megbecsüljék egymást.
  Sokfélék vagyunk, és tanítóként azon dolgozom, hogy ki-ki a személyiségének megfelelően a maximális tudást és eszközrendszert kapja meg, hogy biztos alapokkal rendelkezzen.
  Igyekszem megfelelő szokás- és értékrendet kialakítani náluk. Fontos számomra, hogy bizalommal legyenek irántam, és érezzék, rám mindig számíthatnak.
  Sok szeretettel, odafigyeléssel jó eredményeket tudunk elérni közösen.
      Megteszek mindent annak érdekében, hogy a kisgyerekeknek zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az iskolában, sokat fejlődjenek, okosodjanak. Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, hiszen 4 évig közösen teszünk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséért.
  Bizakodva és biztatva, szeretettel várok minden új kisgyermeket iskolánk közösségébe és a leendő osztályomba.
 • Kopanyicza E.

  Kopanyicza Edit
  1.c osztály

    Általános iskolai tanítói diplomámat a békéscsabai Tanítóképző Főiskolán, rajz szakkollégiumon kaptam. A megújulást, a tanulást felnőtt korban is fontosnak tartom, ezért technikatanári és oktatásinformatikusi végzettséget szereztem. A kezdetek óta vagyok tagja a Petőfi Utcai Általános Iskola közösségének.
        Jelenleg a 4.c osztályban magyar irodalmat, nyelvtant, rajzot, technikát és etikát tanítok, felsőben technika tantárgyat. Szívesen tartok informatika szakkört. Jelenlegi tanítványaim a magyar tantárgyhoz kapcsolódó versenyek lelkes és eredményes résztvevői.
      Az első osztályt mindig nagy izgalommal várom, már hatszor élhettem át ezt az érzést. Kihívás ez minden tanítónak, mert bizony nem kis felelősség, hogy mennyire sikerül majd a kisgyermekekkel megszerettetni a tanulást, megtalálni azt, hogy ki miben ügyes vagy tehetséges, miért tud igazán lelkesedni. A képzőművészet eszközeivel és az alkotás örömének átélésével is igyekszem fejleszteni a gyerekek kreativitását.
      Kolléganőmmel, Krett Attilánéval, Krisztivel az a célunk, hogy a gyermekek megtanuljanak önállóan tanulni, ismereteket szerezni, felkeltsük és megtartsuk bennük a tudás iránti vágyat. Tapasztalják meg a jól végzett munka örömét. Figyeljenek társaikra, és segítsék egymást. Legyenek tisztába azzal, és fogadják el, hogy a kudarc is hozzátartozik az életünkhöz, hogy ez az érzés leküzdhető, feldolgozható. Törekszünk a jó és harmonikus osztályközösség kialakítására sok-sok mozgással, közös játékkal, mesével, verssel, zenével, kézműves tevékenységgel és emberi humorral.
              A tanítás sok-sok türelmet, szeretetet és megértést kíván. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha gyermek, szülő, tanító összefogunk és az együtt elvetett magokból a kitartó munka eredményeként, sikeres és örömteli aratásban lesz részünk.

   

 • Krett  A.-né

  Krett Attiláné
  1.c osztály

   Tanítói diplomámat Békéscsabán szereztem 1990-ben. 2001 óta dolgozom a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában. Mindkét gyermekem ebben az intézményben végezte tanulmányait. Szép emlékként gondolok vissza ezekre az évekre.
      Fontosnak tartom a változó világ kihívásaihoz való igazodást, ezért törekszem a folyamatos megújulásra. Rendszeresen veszek részt újszerű tanulásszervezési módszereket bemutató továbbképzéseken. Úgy érzem, hogy az ott szerzett ismertek megkönnyítik a mindennapokban a tanításomat. Jelenlegi osztályomban matematikát, környezetismeretet, ének-zenét és testnevelést tanítok.
      Tanítói munkám során igyekszem nagy hangsúlyt fektetni a tehetséges gyerekek felkarolására. Évek óta készítem fel tanítványaimat különböző versenyekre. Nem is a verseny, hanem az odavezető út számomra az igazán izgalmas és örömteli. Az együtt töltött közös idő, a próbák, a gyakorlás, az örömteli együtt éneklés, a lelkes próbálkozások, logikai feladatmegoldások. Emellett a segítséget igénylő diákok fejlesztését is szem előtt tartom, együttműködve a fejlesztő pedagógussal, logopédussal, iskola pszichológussal.
      A sport közel áll a szívemhez. Célom, hogy diákjaimban a rendszeres testmozgás iránti igényt kialakítsam. Annál is inkább, mert a tanítási órákon sok időt kell az iskolapadban ülve tölteniük. Ezért különösen fontos, hogy minél többet mozogjanak, frissüljenek, legyenek szabad levegőn, hogy utána újult erővel tudjanak bekapcsolódni a munkába.
      12 éve dolgozom párban Kopanyicza Edit kolleganőmmel. Közös törekvésünk, hogy minden tanítványunkban felkeltsük és megőrizzük a tudás, a tanulás iránti vágyat, a jókedvvel végzett munka örömét. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek nyugodt és harmonikus környezetben önmagukhoz képest folyamatosan fejlődjenek.
           2005 óta dolgozom iskolánkban munkaközösség-vezetőként. Fontosnak tartom a csapatmunkát kollegákkal, gyerekekkel, szülőkkel egyaránt, mert úgy gondolom, hogy a közösen végzett munka lehet igazán eredményes.