Petőfi
Üdvözöljük Programok Tanítók Iskola nyitogató 2023-2024

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.30-15.30
pénteken: 7.30-14.30

ebédfizetési napokon:
7.00-17.00

Kiss Renáta
+36 20/260-28-26

További információk

Védőnő

Balogh Edit
+36/20/550-5218
Iskolában tartózkodása:
H, K, Cs 8.00-15.00

Iskolarendőr

Kónya Orsolya
06/66/523-700

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul hatartalanul kormany ekreta

Iskolatörténet

  
​A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1901-ben elrendelte Békés vármegye tanfelügyelőjéhez intézett levelében egy polgári fiú- és leányiskola megszervezését. Így kezdődött meg 1901. szeptember 1-én az első tanítás, egy bérelt épületben a Munkácsy utcában.
Az iskola létesítésével egyidejűleg a város képviselőtestülete elrendelte egy új iskolaépület felépítését is.
Sárkány Ervin budapesti építész tervei alapján a Petőfi-liget melletti telken. 1909 szeptemberére az iskola felépült, és szeptember 8-án megkezdődött az első tanév az új épületben. Az épület azóta is áll, és mindig az oktatást szolgálta.

1945. szeptember 1-től általános iskolaként működik.

A II. világháborút követően a közoktatásban gyors és mélyreható változások történtek.
„Az általános iskola feladata, hogy a tanulókat egységes, nemzeti műveltséghez jutassa, minden irányú továbbnevelésre és önnevelésre képessé tegye, és közösségi életünk tudatos és erkölcsös tagjává nevelje1945. szeptember 1-től 1. sz. Általános Iskola tanulóinak létszáma jelentősen megnőtt.

1948-ban Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter  látogatást tett az iskolában, és az eredményes oktató-nevelő munkáért az iskolát jutalomban részesítette. Az osztálytermek, a tornaterem és a rajzterem felszereltsége megújult ami segíti a magas színvonalú tanítást.
1951-től bevezették az általános iskolákban az osztályvizsgát, mely a tanulmányi színvonal emelését szolgálta.
1952-től orosz nyelvi tagozatos osztály indult iskolánkban.
1953-57. évben iskolánk történelem tanára volt Fekete Pál Békéscsaba Város Díszpolgára.
1957 őszén került az iskola élére Kávási Ferenc igazgató, aki azután 18 éven át irányította az iskola életét. Még ebben a tanévben vezetékes ivóvízzel látták el az épületet.
1962-ben elkészült az új műhely épülete, a tantermek korszerűsítése mellett napközi ebédlőt és korszerű tálalót alakítottak ki. Kiépítették az iskolarádiót. 
Az 1960-as években a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kihelyezett nappali tagozata is itt kapott otthont.
1969-től az orosz tagozat mellett angol tagozata is van az iskolának. Békés megyében itt indult elsőként angol tagozat, és a magas létszám miatt csoportbontásban tanulják azóta is  az angol nyelvet.
1975-77-között a megnövekedett gyermeklétszám miatt, az iskola háromszintes régi épülete a Petőfi utca felől egy új négyszintes, nyolc tantermes szárnnyal bővült.
1975-től az iskola új igazgatója Bokor József lett. Az iskola fennállásának 75. éves jubileumának ünneplésekor elhangzott: „A 75 év alatt sok minden megváltozott. Három zsibongóval és egy új háromemeletes épületrésszel bővült a régi iskola…”
1980-as években a demográfiai hullám miatt négy-öt párhuzamos osztályban 1000 feletti tanulólétszámmal folyt a tanítás.
1983-ban a világítás korszerűsítésére került sor.
1985-ben négy szertár, két iroda, a nevelői szoba bővítésére, később pedig a tornaterem fejlesztésére került sor.
1991-ben a lépcsőházak felújítása valósult meg.

2001-ben a 3. Sz. Általános Iskola és az Áchim L. András Általános iskola integrációjával, ezek jogutódaként létrejött a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola, amelynek intézményvezetője jelenleg is Papp-Jóljárt Gyöngyi.

Patinás épületünkben az elmúlt évek során számos felújítás valósult meg. Ezek eredményeként megnövekedett játszóterülettel, megújult, modern vizesblokkokkal, öltözőkkel, rendezett ebédlővel rendelkezünk. 2018-ban egy önkormányzati uniós pályázatnak köszönhetően jelentős energetikai felújításra került sor.

Mindemellett törekszünk arra, hogy az iskola felszereltsége is folyamatosan lépést tartson a XXI. század követelményeivel. Van informatika, fizika-kémia, technika szaktantermünk. Minden teremben lehetőség van informatika eszközök (interaktív panel, interaktív tábla vagy projektor) használatára. A Szülői Munkaközösségnek, illetve különböző pályázatoknak köszönhetően az elmúlt években is több tantermünk bútorzata vagy világítása újult meg.

Szakmai munkánk elismerése, hogy minősített referenciaintézmény, mentoráló intézmény, regisztrált tehetségpont vagyunk. 2018-ban a Békéscsabai Tankerületi Központtól innovatív munkánkért nevelőtestületünk Kiválóság Díjat kapott.

Pedagógiai programunkban is megfogalmazott célunk, hogy gyermekközpontú, hatékony és eredményes szakmai munkával megőrizzük jó hírnevünket, kiváló tanulmányi és sport eredményeinket, és tovább ápoljuk hagyományainkat.