Petőfi
Üdvözöljük Programok Tanítók Iskola nyitogató 2023-2024

ALAPÍTVÁNY

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Szívesen fogadjuk az 1%-os felajánlásaikat iskolánk alapítványa számára!

A Petőfi Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
18387586-1-04

MENZA ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig: 7.30-15.30
pénteken: 7.30-14.30

ebédfizetési napokon:
7.00-17.00

Kiss Renáta
+36 20/260-28-26

További információk

Védőnő

Balogh Edit
+36/20/550-5218
Iskolában tartózkodása:
H, K, Cs 8.00-15.00

Iskolarendőr

Kónya Orsolya
06/66/523-700

Támogatóink

mentorhalo hatartalanul hatartalanul kormany ekreta

EFOP-3.3.7. Programok

Az EFOP-3.3.7-17 „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben c. pályázatunk lezárása

 

Résztvevő intézmények:

  1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
  2. Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola
  3. Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola

Támogatási összeg: 75 millió Ft /intézményenként 25 millió Ft (13 154 908 Ft)

A projekt szakmai vezetője: Papp-Jóljárt Gyöngyi

Intézményi szakmai munkatársak: Klimaj Klára, Papp-Jóljárt Gyöngyi, Szántó Mihályné

 

A projekt 2017. november 1-én kezdődött és 2019. december 31-ig tartott. Az intézményi megvalósítás kezdete 2018. január 1. volt.

 

Az eltelt időszak alatt hiánytalanul megvalósultak az alábbiak:

 1. Személyi kifizetések

A szakmai vezető, a szakmai munkatársak és a szakmai megvalósítók bére a legtöbbször időben megérkezett. Kérdéseinket, problémáinkat mindenkor meg tudtuk beszélni Szilágyi Katalinnal, aki a Békéscsabai Tankerületi Központ munkatársa és szakmai koordinátora volt ennek a pályázatnak (is).

 1. Tematikus keretrendszer kifejlesztése

A résztvevő iskolák közül elsőként 2018.03.31-én a Medeia Kft. által elkészült a módszertani Keretrendszer és az Intézményi tanulmány és ütemterv. Az ehhez szükséges adatokat, dokumentumokat és javaslatokat időben biztosítottuk. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy színvonalas dokumentumok keletkeztek a problémamegoldó gondolkodás és kreatív készségek fejlesztéséhez.

 1. Akkreditált pedagógusképzések megvalósítása

2x30 órás akkreditált továbbképzésen vett részt 7 pedagógusunk: Bányainé Kun Mariann, Asztalos Erzsébet, Klimaj Klára, Krett Attiláné, Rálik Krisztina, Szántó Mihályné, Vidóné Tóth Ildikó. Ezzel a projektre vonatkozó továbbképzésekre irányuló indikátormutatók teljesültek, illetve túlteljesültek.

Kollégáink az alábbi továbbképzéseket teljesítették:

 • Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül (2018. február 12-14.)
 • Élmény- és tevékenységközpontúság a bentlakásos és napközis jellegű táborok, tábori és szabadidős programok tervezésében és megvalósításában (2018. április 9-11.)

Mindkét képzés helyszíne a Fenyves Hotel volt (5600 Békéscsaba, Ifjúsági tábor 1701.). A képzés helyszínével és programjával a pedagógusok nagyon elégedettek voltak.

 1. Intézményen belül megvalósuló informális programok szervezése

„Csoda csütörtök programokat tartottunk négyheti rendszerességgel, alkalmanként 2x45 percben 4-4 pedagógus bevonásával. Minden foglalkozásról Programleírás és Jelenléti ív készült, melyek a projekt dokumentációjában megtalálhatók. A tanulók nagyon élvezték ezeket a programokat.

 

A pályázat keretében a következő képességfejlesztő foglalkozásokat tartották a kollégák:

 • Gondolkodj!      Matematikai logikát fejlesztő foglalkozás
 • Nyelvészkedj!   Anyanyelvi képességeket fejlesztő foglalkozás
 • Énekeljünk!       Ének-zenei, ill. Ének, ritmus, mozgás képességeket fejlesztő foglalkozás
 • Ügyeskedj!        Kreatív foglalkozás
 1. Intézményen kívül, környékbeli településen megvalósuló informális programok szervezése

Négyheti rendszerességgel, alkalmanként minimum 2x45 percben 4-4 pedagógus bevonásával tervezett programok, a „Titkos küldetések” és a „Töri túrák szintén nagyon kedveltek voltak a tanulóink körében. A foglakozások dokumentációja rendelkezésre áll.

A Titkos küldetések során szűkebb lakóhelyünkkel, Békéscsabával ismerkedtek a gyerekek, játékos formában keresték fel ismert nevezetességeinket, és fedezték fel rejtett értékeinket.

A Töri túrák kirándulásai során más városok nevezetes helyein jártak. Voltak 3 alkalommal Budapesten, jártak Ópusztaszeren, Egerben, Szentendrén és Gyulán.

 1. Témanap jellegű informális programok szervezése

Félévente 1 alkalommal került rá sor, melyen minimum 4 tanítási órának megfelelő időszakban informális és nem formális rendezvényeket tartottunk.

A következő témanapok valósultak meg:      Petőfi Gála      (2018, 2019)

                                                                       Halloween

                                                                       Karácsony

                                                                       Zenei világnap

 1. Témahét jellegű informális programok szervezése

Félévente 1 alkalommal minimum 3 napos informális és nem formális rendezvénysorozat volt, naponta minimum 4 tanítási órának megfelelő időszakban.

A következő témanapok valósultak meg 2018-ban és 2019-ben is:

                                                                       Pénz7 Pénzügyi tudatosság hete

                                                                       Egészségnevelési hét

 1. Beszerzések

A pályázat befejezésére minden beszerzés megvalósult: IKT eszközöket (projektor, laptop), rengeteg társasjátékot és irodaszereket kaptunk. Sajnos néhány közbeszerzés nagy sokára lett eredményes, a Sakkpalotához kapcsolódó segédanyagokat csak ebben a félévben kaptuk meg, pedig a projekt kezdete óta szükség lett volna rá. Örömünkre 18 tablet is megérkezett, használja mindenki a hatékonyabb oktatás érdekében.

 1. Rendezvényszervezés

A rendezvényszervező cégnek (Sanema) nehezen és késve sikerült velünk felvenni a kapcsolatot. A témaheteket és témanapokat az ütemezésnek megfelelően megtartottuk (túl is teljesítettük), a hozzájuk tartozó rendezvényszervezési szolgáltatások pótlásra kerültek.

 

Intézményünk példaszerűen valósította meg ez a pályázatot, sokat profitáltunk belőle (bútorok, eszközök, programok, stb.). Ennek bizonyítéka az a moodfilm, ami a projekt keretében készült, és méltán aratott elismerést.